ایران به چه کشورهای قطعات خودرو صادر میکند؟

ایران به چه کشورهای قطعات خودرو صادر میکند؟

بر اساس اطلاعات گمرک در پنج ماه نخست سال جاری ۷۸۵۷ تن به ارزش ۱۱۳ میلیارد و ۶۰۹ میلیون تومان قطعات خودرو به کشورهای عراق، افغانستان، امارت متحده عربی، ازبکستان، انگلستان، سوریه و غیره صادر شده است.
قطعات خودرو صادراتی ایران شامل دستگاه‌های تراکتور کشاورزی، خودروی سواری ۴۰۵، اجزا و قطعات تراکتور، اگزوز ماشین، رادیاتور آلومینیومی، کاسه چرخ اتومبیل، لوازم یدکی خودرو، کیسه باد، کمک فنر خودرو و غیره بوده است.
حجم و ارزش قطعات خودرو صادراتی ایران به کشورهای عمده مقصد صادرات خودرو و قطعات خودرو به این شرح است:
 اردن ۱۷ تن به ارزش ۳۵۷ میلیون تومان،
 ازبکستان ۲۵ تن به ارزش ۳۴۲ میلیون تومان،
افغانستان ۱۰۰۰ تن به ارزش ۹ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان،
امارات متحده عربی ۵۸۰ تن به ارزش ۵ میلیارد ۵۹۸ میلیون تومان،
ایتالیا ۲۹۴ تن به ارزش ۱ میلیارد و ۴۳۶ میلیون تومان،
سوریه ۱۲۸ تن به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۶ میلیون تومان،
عراق ۳۰۰۰ تن به ارزش ۷۳ میلیارد تومان و
فرانسه ۶۰۵ تن به ارزش ۱ میلیارد و ۲۸۲ میلیون تومان.