رسالت خودروسازان تامین داخلی قطعات است

رسالت خودروسازان تامین داخلی قطعات است

محسن صالحی‌نیا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
این روزها اظهاراتی مبنی بر تمایل قطعه‌سازان برای واردات قطعه مطرح شده است که گزارش قطعی و مستندی درباره عرضه قطعات وارداتی به جای تولیدات داخلی از سوی شرکت‌های قطعه‌ساز وجود ندارد هر چند این موضوع برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بسیار مهم است.

در همین زمینه در حقوق و عوارض اعلامی به گمرک، میزان ساخت داخل و تحقق آن در واحدهای تولیدی از سوی شرکت‌های مهندسی مشاور موردتایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیری می‌شود. این شرایط در حالی است که دو خودروساز برتر ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا برای تامین قطعات مصرفی در خط تولید، هیچ وقت از قراردادهای خود با قطعه‌سازان عدول نکرده‌اند. همچنین در زمینه مسائلی که درباره کاهش قیمت قطعه و واردات آن از سوی قطعه‌سازان مطرح می‌شود، نیز در یک مقطع زمانی این مسئله مطرح شد که احتمال رخ دادن 2 یا 3درصدی آن وجود دارد و نمی‌توان بروز این اتفاق را به صورت 100درصدی رد کرد اما رسالت شرکت‌های طراحی و مهندسی تامین خودروسازان این است که قطعات را از داخل تامین کنند. 

بنابراین ممکن است این مسئله در ابعاد کوچکی رخ دهد، به‌طور نمونه به دلیل تامین نشدن مواد خاص یا مشکلات تامین ابزار و دانش، قطعه‌سازی سراغ واردات رفته باشد اما این به معنی گسترده بودن این مسئله نیست. زیرا تولید شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی پایش می‌شود تا قطعات وارداتی به جای محصولات تولید داخلی عرضه شود.