قطعات تولید شده ایران خودرو از قابليت رديابي برخوردار میشوند

قطعات تولید شده ایران خودرو از قابليت رديابي برخوردار میشوند

یک مقام مسوول در ایران خودرو می گوید در نتيجه سرمايه گذاري سخت افزاري  و نرم افزاري در ايران خودرو و قطعه سازان زنجيره تامين، تا كنون 700  قطعه مختلف از هر مدل خودروي توليدي این شرکت ؛ازقابليت رديابي برخوردار شده و به زودي اين تعداد به 1000 قطعه افزايش مي يابد.

به گزارش ایکو پرس، كيانوش پورمجيب معاون كيفيت ايران خودرو با بيان اين مطلب، گفت: قطعات هزينه بر و پرتعويض، قطعاتي كه از جنبه هاي  ايمني خاص برخوردار است و قطعاتي كه چند توليد كننده دارد، مشمول سيستم رديابي است.

وي افزود: هدف از به كارگيري اين سيستم، رصد و مديريت تعويض قطعات و سطح كيفيت برخي سازندگان به منظور حل مشكلات كيفيتي آن ها است.

پورمجيب اظهار داشت: هر قطعه از دو باركد مختص خود برخوردار است كه هنگام نصب قطعه در خط مونتاژ، يكي از باركدها بر روي برگه اي قرار داده مي شود كه حكم شناسنامه خودرو را دارد. باركد قطعه در ايستگاه خاصي توسط دستگاه خاص خوانده و پس از ورود به سيستم نرم افزاري، ارتباط قطعه با كارت شناسايي خودرو برقرار مي شود. 

معاون كيفيت ايران خودرو مشخص شدن قطعه، زمان توليد و سازنده را از مزاياي به كارگيري سيستم رديابي قطعات در محصولات ايران خودرو عنوان كرد و گفت: وارد كردن شماره شناسايي خودروي خاص در سيستم، دسترسي به وضعيت قطعات را ممكن مي سازد و در صورتي كه قطعه اي تعويض شده باشد و دلايل و سازنده آن مشخص مي شود.

وي انجام اقدام مناسب بهبود كيفيت در خصوص سازنده قطعه را از ديگر نتايج به كارگيري سيستم رديابي قطعات دانست و اظهار  داشت: تا كنون 700 قطعه حياتي قابل رديابي شده و به زودي اين تعداد به 1000 قطعه افزايش مي يابد.اين مهم حاصل بيش از 6 سال اجرائ پروژه با راهبري معاونت سازمان و سيستم ايران خودرو بوده است.