نقش قطعه‌سازان در قراردادهای جدید خودرو

نقش قطعه‌سازان در قراردادهای جدید خودرو

محمدرضا نجفی‌منش - عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان
هم‌اکنون از نظر نقش قطعه‌سازان در قراردادها نگرانی‌هایی وجود دارد و تنها نقطه امید قطعه‌سازان داخلی تاکید محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت است که اعلام کرده هر خودرو تولیدی در ایران باید حداقل 40درصد تولید داخلی داشته و 30درصد از تولید آن نیز صادر شود اما مشخص نیست این دستور تا چه اندازه اجرایی خواهد شد. در صورت عملیاتی شدن دستور صریح وزیر باید خودروسازان برای تحقق موضوع با قطعه‌سازان داخلی تعامل داشته باشند و نقش قطعه‌سازان را در قراردادهای جدید ببینند. 

آنچه در حال انجام است این امید را در صنعت قطعه کشور کمرنگ کرد زیرا همکاری و مشارکت خودروسازان با قطعه‌سازان داخلی وسیع نبوده و به طور محدود در حال انجام است. حال باید منتظر ماند و دید آیا این همکاری‌ها در روزهای آینده پررنگ‌تر خواهد شد و صنعت قطعه نیز جانی دوباره می‌گیرد یا خیر.