همزمان با روزهوای پاک خط تولید قطعات سیستم سوخت یورو ۶ خودرو راه اندازی شد

همزمان با روزهوای پاک خط تولید قطعات سیستم سوخت یورو ۶ خودرو راه اندازی شد

مدیربازرگانی شرکت اورند پلاستیک در حاشیه این آیین  گفت: این خط تولید که همزمان با روز هوای پاک راه اندازی شده قطعات تولیدی آن نقش بسیار موثری در کاهش آلودگی هوا در بخش سوخت خودرو دارند و مطابق با استاندارد روز اروپا می باشند.
مهرداد احمدی با بیان اینکه بر اساس استانداردهای جهانی هدررفت مواد سوختی خودرو ها اکنون دو گرم در شبانه روز است افزود: در سیستم سوخت رسانی یورو 5، هدررفت مواد سوختی در طول شبانه روز 24 گرم بود که این میزان هدررفت براساس استانداردهای جهانی در قطعات تولیدی با توجه به کیفیت مواد اولیه مصرفی پس از نصب در خودروها به دو تا سه گرم کاهش می یابدکه نقش مهمی در مصرف سوخت، کاهش هزینه های آن و نیز بهبود وضعیت آلودگی هوا خواهد داشت.
وی گفت: روزانه چهار هزار و 500 قطعه ویژه سیستم سوخت رسانی خودرو شامل باک، لوله های انتقال بنزین و مواد سوختی در این خط شرکت اورند پلاستیک ملارد تولید می شود.
احمدی افزود: قطعات سیستم سوخت رسانی یورو 6 بوده تولید آن در این شرکت به مرحله انبوه رسیده است.
وی با بیان اینکه در این خصوص کشور نیازمند سه هزار و 500 قطعه سوخت رسانی است گفت: شرکت اورند پلاستیک نیاز شرکت های سایپا و ایران خودرو را به این قطعات را با استفاده از سه خط تولید تامین می کند.
احمدی افزود: همچنین این شرکت یکهزار قطعه سوخت رسانی بیش از نیاز کشور را تولید کرده و امکان صادرات این قطعات را به خارج از کشور دارد.
وی گفت: سیستم سوخت رسانی یورو 6 علاوه بر صرفه جویی در اقتصاد مصرف کننده به کاهش آلودگی هوا کمک می کند.