قطعات ماشین آلات سنگین و کشاورزیتولید انواع قطعات خودروهای سنگین نظیر اسلیو، پیستون ترمز و... با رعایت استانداردهای مورد نیاز دارای تائیدیه شرکت های مطرح اروپائی نظیر Carraro, Valeo و ...


قطعات ماشین آلات سنگین و کشاورزی