فورجفورج دقیق:روش فورج دقیق ، ترکیبی است از فورج گرم و فورج سرد که دستیابی به صافی سطح واستحکام بالا ، دقت ابعادی مناسب و آماده مونتاژ را در قطعات تولیدی و مخصوصاً چرخدنده ها ، ممکن می سازد.با این روش می توان به طور هم زمان از مزایای استحکامی فورج گرم و دقت بالای ابعادی فورج سرد بهره برد و بسیاری از هزینه ها را کاهش داد.فورج گرم:واحد فورج دارکوب با در اختیار داشتن انواع پرسهای نایکل جوینت، پیچی،‌ضربه ای و هیدرولیک از 150 تن تا 2000تن امکان فورج انواع قطعات مورد نیاز صنایع سبک و سنگین از جمله خودرو، راه آهن، نفت و گاز و... را دارا می باشد.


فورج